KILKA SŁÓW WSTĘPU

Czerwionka-Leszczyny to miasto położone na Górnym Śląsku, w powiecie rybnickim. W 1975 roku do miasta Leszczyny włączono miasto Czerwionka, zachowując tym samym nazwę i ciągłość prawną miasta Leszczyny, a równocześnie likwidując miasto Czerwionka. W 1992 roku nazwę Leszczyny zmieniono na Czerwionka-Leszczyny. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny łączy typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.

Z jednej strony potencjał gospodarczy i możliwości inwestycyjne, z drugiej - przyjazne dla człowieka środowisko. Powierzchnia Gminy i Miasta to około 115 km kw., co stawia miejscowość w rzędzie największych terytorialnie gmin w tej części województwa.

Jednym z najbardziej znanych zabytków jest zameczek w Leszczynach. Powstał z inicjatywy Konrada Bartelta w latach 1882-1883. Zamek znalazł się między innymi w prestiżowym albumie drezdeńskiego architekta i fotografa Roberta Webera. Album „Schlesische Schlösser” z początku XX wieku przedstawiał najpiękniejsze budowle rezydencjalne tamtych czasów na Śląsku.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny warto także odwiedzić osiedle patronackie kopalni „Dębieńsko” - Familoki. Jak podkreślają architekci, jest to jedno z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych osiedli patronackich tego typu. Wyróżnia je dekoracyjność zastosowanych form architektonicznych. Osiedle zostało zaprojektowane tak, by tworzyć przemyślaną całość, choć każdy z około stu familoków jest inny (więcej: www.familoki.com.pl).

Na uwagę zasługuje  także niezwykle cenne przyrodniczo miejsce - Pojezierze Palowickie, a także dwa zabytkowe drewniane kościółki znajdujące się w sołectwach Bełk i Palowice.

Zdjęcie miejsca nr 1

Familoki – Zabytkowe Osiedle Patronackie kopalni „Dębieńsko” - ul. Szkolna, Wolności, Słowackiego, Hallera, Kombatantów, Mickiewicza.

Zdjęcie miejsca nr 2

Pojezierze Palowickie

Zdjęcie miejsca nr 3

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Bełku przy ul. Kościelnej