KILKA SŁÓW WSTĘPU

Dolsk jest jednym z najmniejszych miasteczek w województwie wielkopolskim. Położony w dolinie na przesmyku między jeziorami: Dolskim Wielkim i Dolskim Małym oraz przy drodze Poznań – Rawicz. Brak przemysłu oraz ładne położenie wśród jezior Pojezierza Krzywińskiego i zalesionych wzniesień Pagórków Dolskich nadają mu duże walory turystyczne.

Nazwa miejscowości pochodzi od wyrażenia dolski, czyli  znajdujący się w dole. Osada targowa znajdowała się tu już na przełomie XI i XII wieku. Powstała ona na szlaku handlowym z Poznania na Śląsk.

W latach 1231–1797 miasto wraz z majątkami klucza dolskiego było własnością biskupów poznańskich. W roku 1359 Dolsk otrzymał prawa miejskie w przywileju Kazimierza Wielkiego, w którym król polski zezwolił biskupowi poznańskiemu na założenie miasta na prawie średzkim we wsi Dolsk. W dokumencie ustanowiono także targ co środę oraz nadano immunitet ekonomiczny i sąd.

Dolsk zachował dawny małomiasteczkowy układ urbanistyczny z rynkiem przeciętym starym szlakiem handlowym i przedmieściami na stokach wzniesień.

Atrakcjami Dolska są m.in.: Rynek, w którego centrum znajdują się pomnik Bohaterów Ziemi Dolskiej, figura św. Nepomucena z 1880 czy piętrowe kamieniczki z XIX wieku. Warto zobaczyć również późnogotycki kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z ok. 1460, Willę „Azaria” z 1903 roku. Inne ciekawe miejsca to: Kościół pw. Świętego Ducha z 1618 r., oficyna nieistniejącego pałacu biskupów poznańskich - dziś Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego, park dworski w folwarku Podrzekta - dziś Villa
Natura, Izba Regionalna oraz kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca z XIV wieku. Można też wejść na punkt widokowy (113,8 m n.p.m.), z którego rozciąga się panorama Dolska i okolic.

Zdjęcie miejsca nr 1

Rynek Dolski

Zdjęcie miejsca nr 2

Pomnik Kozy

Zdjęcie miejsca nr 3

Jezioro Dolskie Wielkie