KILKA SŁÓW WSTĘPU

Warmia (łac. Varmia, niem. Ermland) – jedna z krain historycznych dawnych ziem Prusów znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim. Odpowiada obszarowi dominium biskupów warmińskich w granicach państwa zakonu krzyżackiego (w latach 1243-1464), a następnie biskupiego Księstwa Warmińskiego w obrębie Korony Królestwa Polskiego (w latach 1464-1772). Po I rozbiorze Warmia weszła w skład państwa niemieckiego, a w 1945 roku wróciła do Polski.

Terytorium Warmii  kształtem przypomina trójkąt o nieregularnych bokach ze ściętym wierzchołkiem. Powierzchnia Warmii wynosi około 4250 km², co stanowi 17,6 proc. obszaru województwa.
W przestrzeni regionu warmińsko-mazurskiego mieszczą się obecnie trzy diecezje Kościoła katolickiego powstałe z podziału dawnej diecezji warmińskiej, a która po wojnie obejmowała teren byłych Prus Wschodnich znajdujących się w granicach Polski. 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus papieża Jana Pawła II, została ona podzielona na diecezje: elbląską, ełcką oraz warmińską. Arcybiskup metropolita rezyduje w Olsztynie.

Obecnie granice Warmii – niezmienne przez prawie czterysta lat – do roku 1772, przez kolejne trzy stulecia uległy zatarciu w świadomości społecznej, chociaż zasadniczo pokrywają się z obecnymi granicami administracyjnymi trzech powiatów ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego: braniewskiego, lidzbarskiego oraz olsztyńskiego.

W ciągu ponad 700 lat swych dziejów przebywali na jej terenie przedstawiciele różnych narodów od Polaków, Niemców, Holendrów, Żydów, Ukraińców, Francuzów  po Węgrów.
Wiele ciekawych historii związanych jest z pobytem na Warmii Węgrów i Francuzów.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania Warmii, a w szczególności zapoznania się z historią Olsztyna, Barczewa i  Lidzbarka Warmińskiego.

Zdjęcie miejsca nr 1

Zamek

Zdjęcie miejsca nr 2

Dziedziniec zamkowy

Zdjęcie miejsca nr 3

Rynek: zabytkowe kamieniczki