Lidzbark Warmiński

Lidzbark nazywany był Perłą Warmii. Jeszcze do końca XIX wieku był największym miastem Warmii i zarazem jego stolicą. Był także dużym ośrodkiem gospodarczym, a w Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanowił centrum wiary i kultury.

Miasto lokowano w roku 1308. Zrobił to trzeci rezydujący tu biskup warmiński, Eberhard z Nysy na Śląsku. Fakt, iż założyciel miasta pochodził ze Śląska wpłynął na wygląd miasta. Do nowo powstałego miasta napłynęli osadnicy niemieccy i polscy ze Śląska właśnie. Miasto silnie się rozrastało. Jeszcze w XIV wieku wybudowano ratusz, kościół i szpital. W drugiej połowie XIV w. otoczono miasto murami z basztami i bramami. Główna w tym zasługa Jana z Miśni, który w 1350 r. wybrał miasto jako siedzibę dla biskupów warmińskich.

W tym samym roku rozpoczął on budowę murowanego zamku. Jest on jednym z głównych atrakcji turystycznych Lidzbarka. To jeden z najpiękniejszych tego typu zamków w Polsce. Budowę rozpoczęto w 1350 roku. Był budowlą reprezentacyjną, wzniesioną z czerwonej cegły na kamiennych fundamentach. Cały zespół składał się z zamku właściwego oraz dwóch przedzamczy: północnego i południowego. Zamek wysoki otoczony był obwodowym murem obronnym i fosą. Dziś jest tu muzeum, a podzamcze zaadoptowano na hotel.

Niestety miasto doświadczyło potem wielu tragedii. Największymi były: sześcioletnia okupacja podczas potopu szwedzkiego, oraz II wojna światowa. W 1945 roku Armia Czerwona zniszczyła Lidzbark w 80 procentach.


Lidzbark Warmiński
Zamek w Lidzbarku

Odwiedź Media społecznościowe:

Udostępnij Media społecznościowe:

Jak to działa

Aby posłuchać historii pomników w ramach projektu „Poznaj historię” należy wykonać kilka prostych czynności. Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” - krok po kroku, tak aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowisk.

KROK 1

Trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok pomnika. Poniżej pokazujemy widok samej tabliczki oraz przykładowego jej umiejscowienia przy pomniku Karola Musioła w Opolu.

KROK 2

Po skierowaniu aparatu smartfona na kod QR znajdujący się w prawej części tabliczki na aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem pomnika i przyciskiem „START”.

KROK 3

Przycisk „START” uruchamia proces odtwarzania minisłuchowiska.
Następne kroki podpowie nam smartfon po wysłuchaniu historii lub przerwaniu jej odtwarzania. Prosimy o obserwowanie ekranu smartfona!

KROK 4

Inne dostępne opcje: krótka informacja o pomniku, autorze tekstu oraz nagrania, wykaz innych pomników w mieście objętych projektem "poznaj historię", mapka pomników do pobrania, film oraz linki do mediów społecznościowych.


Chciałbyś wdrożyć projekt również w swoim mieście?

Kontakt

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Kontakt

Kontakt

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.