Ratusz z zabudową miejską

Pierwszy ratusz, taki, o którym wspomniano w starych dokumentach dotyczących Kożuchowa, stał tu już w początkach XIV wieku. Płonął wiele razy: w 1488, 1554, 1637, 1692 i 1764 roku. Po każdym z tych pożarów ratusz odbudowywano bez większych zmian.

Dużej przebudowy, w stylu neoklasycystycznym, budowla doczekała się dopiero w latach 1848–1849. Stała się wtedy trzykondygnacyjna, a z pierwotnej, gotyckiej bryły, zachowano tylko zachodnią i północną jej ścianę oraz wieżę.

W czasie II wojny znów został mocno uszkodzony. W roku 1959 tutejszy ratusz wpisano do rejestru zabytków. A odbudowy po wojennych zniszczeniach podjęto się dopiero w latach 1963-1966. Wykonano ją według projektu Michała Witwickiego. Nowoczesną na tamte czasy architekturę połączono podczas prac z reliktami poprzednich epok ocalałymi ze zniszczeń.

Wokół Ratusza, w rynku, zachowała się dawna architektura. Pięknie prezentują się zabytkowe kamienice. I jest ich prawie 270. Pochodzą z okresu od  XV do końca  XIX wieku. I, co ciekawe, są usytuowane na zrębach średniowiecznego układu przestrzennego. Rozplanowanie ulic pochodzi z XIII w., a na pierzejach części elewacji kamienic zachowały się renesansowe portale. Zabytkową część miasta tworzą również kościół, zamek i dość dobrze, zachowane mury obronne otaczające miasto.

Ratusz z zabudową miejską
Ratusz z zabudową miejską

Visit Social media:

Share Social media:

Jak to działa

Aby posłuchać historii pomników w ramach projektu „Poznaj historię” należy wykonać kilka prostych czynności. Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” - krok po kroku, tak aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowisk.

KROK 1

Trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok pomnika. Poniżej pokazujemy widok samej tabliczki oraz przykładowego jej umiejscowienia przy pomniku Karola Musioła w Opolu.

KROK 2

Po skierowaniu aparatu smartfona na kod QR znajdujący się w prawej części tabliczki na aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem pomnika i przyciskiem „START”.

KROK 3

Przycisk „START” uruchamia proces odtwarzania minisłuchowiska.
Następne kroki podpowie nam smartfon po wysłuchaniu historii lub przerwaniu jej odtwarzania. Prosimy o obserwowanie ekranu smartfona!

KROK 4

Inne dostępne opcje: krótka informacja o pomniku, autorze tekstu oraz nagrania, wykaz innych pomników w mieście objętych projektem "poznaj historię", mapka pomników do pobrania, film oraz linki do mediów społecznościowych.


Chciałbyś wdrożyć projekt również w swoim mieście?

Kontakt

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Kontakt

Kontakt

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.