Kościół Ewangelicko-Reformowany

Kościół stoi na niewielkim wzniesieniu przy jednej z głównych ulic Zelowa. Otacza go dawny cmentarz przykościelny. Świątynię wybudowano w duchu neoklasycystycznym.

Osadnicy z Czech kupili miejscowy majątek na początku XIX wieku. Byli już wtedy w Zelowie większością i już w 1803 roku wybrali radę parafii. Na świątynię z prawdziwego zdarzenia musieli jednak trochę poczekać. Uroczyste otwarcie tego neoklasycznego kościoła miało miejsce w 1825 roku. W tamtym czasie zbór liczył już około 700 osób, a pod koniec wieku liczba wiernych wzrosła do około 3000.

W parafii obok normalnych zajęć związanych z duszpasterstwem działały czeskojęzyczne szkoły, kursy doskonalenia zawodowego, społeczna służba charytatywna, sierociniec, dom starców, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry męskie i chóry mieszane.


Do czasów dzisiejszych zachowała się jedynie część wyposażenia. Drewniana kazalnica, chrzcielnica oraz ołtarz. Wszystkie powstały w I połowie XIX wieku i wykonali je lokalni rzemieślnicy.

Na poddaszu mieści się natomiast unikatowe muzeum, wraz z jedynym na ziemiach polskich dziewiętnastowiecznym archiwum różnowierczym. Muzeum przechowuje wszelkie ślady kultury duchowej i materialnej oraz zbiera dokumentację do historii dziejów Braci Czeskich.


Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół ewangelicki w Zelowie.

Visit Social media:

Share Social media:

How it working

Aby posłuchać historii pomników w ramach projektu „Poznaj historię” należy wykonać kilka prostych czynności. Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” - krok po kroku, tak aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowisk.

KROK 1

Trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok pomnika. Poniżej pokazujemy widok samej tabliczki oraz przykładowego jej umiejscowienia przy pomniku Karola Musioła w Opolu.

KROK 2

Po skierowaniu aparatu smartfona na kod QR znajdujący się w prawej części tabliczki na aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem pomnika i przyciskiem „START”.

KROK 3

Przycisk „START” uruchamia proces odtwarzania minisłuchowiska.
Następne kroki podpowie nam smartfon po wysłuchaniu historii lub przerwaniu jej odtwarzania. Prosimy o obserwowanie ekranu smartfona!

KROK 4

Inne dostępne opcje: krótka informacja o pomniku, autorze tekstu oraz nagrania, wykaz innych pomników w mieście objętych projektem "poznaj historię", mapka pomników do pobrania, film oraz linki do mediów społecznościowych.


Chciałbyś wdrożyć projekt również w swoim mieście?

Contact

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Contact

Contact

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.