KILKA SŁÓW WSTĘPU

Wschowa leży w historycznej Wielkopolsce, w dawnej ziemi wschowskiej, której była stolicą. To miasto królewskie - jeden z największych ośrodków Pierwszej Rzeczpospolitej. To tutaj Kazimierz Wielki wziął ślub z księżniczką Jadwigą. Tu w XVIII wieku obradował także polski senat.

Miejscowość znajdowała się na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Pierwotnie wchodziła w skład Wielkopolski ale w połowie średniowiecza w wyniku wojen dzielnicowych została podbita oraz włączona w granice Śląska przez książąt śląskich. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1136, natomiast prawa miejskie Wschowa uzyskała w XIII wieku.

Ze Wschową wiąże się silnie kult maryjny. Stąd niemiecka nazwa Wschowy – Fraustadt, czyli Miasto Pani. Święta od początku istnienia do dziś jest też patronką najstarszego w mieście kościoła. To także miasto kupców i przemysłu. To tu powstała pierwsza w Polsce manufaktura farbiarska. Kierował nią osiadły w mieście Włoch Nicolo Bacaralli.

Wschowa to miejsce licznych wizyt królów saskiej dynastii Wettinów: Augusta II i jego syna Augusta III. Za ich panowania odbywały się tutaj się posiedzenia senatu. Przyjmowano też zagraniczne poselstwa.

W ostatnich latach Wschowa wypiękniała. Wiele historycznych obiektów poddano renowacji. Warto tutaj szczególnie zobaczyć ratusz, rynek z urokliwymi kamieniczkami, liczne kościoły oraz piękną nekropolię z XVII wieku.


Zdjęcie miejsca nr 1

Ratusz

Zdjęcie miejsca nr 2

Mury obronne

Zdjęcie miejsca nr 3

Kościół w Przyczynie